Kontaktinformasjon

Formann: Knut Erik Myren

onf@hotmail.no

Mobil: 905 19 418.

Kasserer: Knut Tømmervåg

Nettsideredaktør og ansvarlig for foreningens Facebookside: Rune Frøyland
rune.froyland@gmail.com

Telefon: 975 11 694

Auksjonarius: (Kjøp/salg/auksjoner)
Send oss email på onf@hotmail.no dersom du har noe du ønsker å kjøpe eller selge.

Postadresse/Mail address:
Oslo Numismatiske Forening
c/o kasserer Knut Tømmervåg
Maridalsveien 196
0469 Oslo

Organisasjonsnummer:

916 041 748